Unettomuuden & uniapnean hoitoryhmät

ryhmä unettomuudesta ja unihäiriöistä kärsiville

Voit hyötyä ryhmästä mikäli kärsit lyhyt- tai pitkäkestoisesta unettomuudesta, yöheräilyistä, unen katkonaisuudesta, liian lyhyestä yöunesta, aamuyön heräilyistä tai uni-valverytmin häiriöistä. Unettomuuden vertaisryhmissä käsittelyn hyödyistä on olemassa tieteellistä tutkimustietoa. Myös vuoden 2015 Käypä hoito -suositus suosittelee lääkkeettömien vaihtoehtojen suosimista unettomuuden hoidossa.

Ryhmätyöskentely mahdollistaa vertaistuen ja kokemusten jakamisen unettomuuden kanssa kärsivien kesken. Ryhmässä käsitellään unettomuuden syitä ja erilaisia hoitokeinoja.  Unipäiväkirjat ryhmän alkuvaiheessa auttavat kartoittamaan omaa uni-valverytmiä.

Ryhmässä käydään läpi erilaisia kognitiivisia ajattelu- ja uskomusmalleja, jotka saattavat liittyä unettomuuteen. Ryhmän teemoja ovat mm. stressin käsittely, omat elämänvalinnat, pelkojen ja huolien käsittely, läsnäolo ja myötätunto itseä kohtaan. Työskentelyissä ja harjoituksissa vahvistetaan uusia vaihtoehtoisia ajattelumalleja ja voimavaroja.

Työskentelyyn kuuluvat myös ryhmä- ja kotitehtävät, erilaiset taidetyöskentelyt sekä kokemusten jakaminen pareittain ja ryhmässä. Tärkeänä osana mukana ovat rentoutumismenetelmät. Erilaisia läsnäolo-, hengitys-  ja rentoutumisharjoituksia on mukana jokaisella tapaamiskerralla.

Opin paljon uutta asiaa. Varsinkin erilaiset ajattelumallit olivat tärkeä uusi asia josta on paljon hyötyä. Erilaiset tehtävät ja piirtäminen oli tosi kivaa. Rentoutusharjoitukset olivat myös hyödyllisiä ja tärkeitä. - Asiakkaan palaute

Ryhmähoitomalli uniapneaa sairastaville

Oletko hiljattain saanut uniapnea-diagnoosin ja ihmettelet kotona miten päästä sinuiksi laitehoidon kanssa? Ryhmässä käsitellään niitä vaikeuksia mitä CPAP-laitehoidosta voi varsinkin alkuvaiheessa aiheutua. Ryhmässä on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.

Vaihtuvat teemat käsittelevät mm. painonhallintaa, stressiä ja rentoutumista. Teemme jokaisessa tapaamisessa taideterapeuttisia liike-, rentoutumis-, ja läsnäoloharjoituksia. Ryhmässä on mahdollisuus tehdä myös kuvia eri materiaaleista käsittelemiimme teemoihin liittyen.

Kurssieni aikataulut löydät Facebook-sivultani.