Eija Heiskanen

Olen ryhmätyöskentelyyn erikoistunut taideterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Minulla on  pitkä työkokemus unihoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan unihäiriöiden tutkimus- ja hoitoyksiköstä. Taideterapeutin työssä kulmakiviäni ovat eettisyys, luottamus ja läsnäolo. Unihoitajana tiedän unen suuresta merkityksestä elämänlaadullemme. Unettomuuden, uniapnean sekä muiden unihäiriöiden hoidossa käytössäni on useita eri menetelmiä. Tarjoan palveluitani sekä yksilöille että ryhmille

Taide & unet

Taide ja unet ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Ne ovat kulkeneet ihmiskunnan mukana aina, ja niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle on merkittävä. Terapeuttiopintojeni aikana huomasin, että voin taideterapiatyössäni yhdistää nämä molemmat.

Tieni taideterapiaan

Takanani on kaikkiaan neljän vuoden taideterapiaopinnot. Olen suorittanut vuoden mittaisen ekspressiivisen taideterapiamenetelmäkoulutuksen sekä Aalto PRO:n kolmivuotisen ryhmätaideterapiakoulutuksen. Taideterapeuttina uskon, että luovuus on meitä vahvistava, eheyttävä ja uudistava voimavara koko elämämme ajan, etenkin sen muutos- ja solmukohdissa.

unien tutkiminen

Opintojeni aikana tutustuin myös ullmanilaiseen kokemukselliseen unien tutkimismenetelmään, johon yhdistin myös kuvien tekemisen. Unityöskentelyyn on minua innostanut psykiatri ja kirjailija Markku Siivola. Unissa koettu tunne voi lävistää koko ihmisen elämän. Unia tutkimalla itsetuntemuksemme voi lisääntyä, ja voimme löytää uusia luovia toimintamalleja elämämme käännekohdissa. Tein taideterapiaopintojen päättötyöni ullmanilaisen unityöskentelyn ja kuvataidetyöskentelyn yhdistämisestä.

Lämpimästi suosittelen tutustumista Eijan Heiskasen Aalto-yliopiston taideterapiakoulutuksen päättötyöhön. Se on selkeästi ja oivaltavasti kirjoitettu omakohtaisen kokemuksen siivittämä tutkielma Montague Ullmanin kokemuspohjaisen uniryhmäprosessin soveltamisesta kuvataiteisiin. - Markku Siivola

Punainen lanka

Tunteidemme punainen lanka on tavallaan piilotettuna ilmaisuumme ja uniimme. Terapiaprosessin kautta sen jäljille voi päästä, ja unet sekä taiteen keinoin työskentely avautuvat meille näin uudella tasolla. Työni kautta haluan jakaa eteenpäin kaiken matkani varrella kertyneen kokemukseni ja tietämykseni. Unia & kuvia –blogissani kerron lisää aihepiiristä. Löydät minut myös Facebookista.

Yhteistyössä

Suomen unitutkimuseura ry

Suomen unihoitajaseura ry

Uniliitto ry

Uneni pohjalta tekemäni kuva toi selvästi lisää oivallusta uneni merkitykseen. Kuvallinen käsittely auttoi minua yhdistämään erään työhöni liittyvän asian uneeni - se oli voimauttavaa. - Asiakkaan palaute